Diễn đàn cộng đồng khách hàng Usilk City

  1. Giới thiệu & Làm quen

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   10
   RSS
  2. Hỏi đáp & Góp ý

   Góp ý để diễn đàn cộng đồng UsilkCity ngày càng lớn mạnh
   Đề tài thảo luận:
   8
   Bài viết:
   72
   RSS
  3. Tình hình Quỹ chung

   Đề tài thảo luận:
   8
   Bài viết:
   58
   RSS
  1. Thông báo từ ban đại diện khách hàng

   Đề tài thảo luận:
   75
   Bài viết:
   689
   RSS
  2. Điểm báo

   Truyền thông nói gì về Usilk City
   Đề tài thảo luận:
   135
   Bài viết:
   221
   Mới nhất: em của Usilk AKIET, 7/2/15
   RSS
  3. Báo cáo giám sát hiện trường

   Báo cáo giám sát hiện trường của ban kiểm tra giám sát lúc 14 thứ 7hàng tuần
   Đề tài thảo luận:
   283
   Bài viết:
   1,784
   Mới nhất: CẢNH QUAN XUNG QUANH TÒA NHÀ. tireless_challenge, 6/3/15 lúc 10:03
   RSS
  4. Hồ sơ thanh toán – giải ngân

   thông tin về thanh toán giải ngân
   Đề tài thảo luận:
   14
   Bài viết:
   23
   RSS
  5. Đấu tranh & bảo vệ quyền lợi

   Đề tài thảo luận:
   37
   Bài viết:
   143
   RSS
  6. Cộng đồng CT1-101

   Cư dân tòa nhà CT1-101
   Đề tài thảo luận:
   16
   Bài viết:
   51
   RSS
  7. Cộng đồng CT1-102

   Cư dân tòa nhà CT1-102
   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   34
   RSS
  8. Cộng đồng CT1-103

   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   18
   RSS
  9. Cộng đồng CT1-104

   Đề tài thảo luận:
   6
   Bài viết:
   96
   RSS
  10. Cộng đồng CT2-105

   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   74
   Mới nhất: Khởi động lại CT2-105 TRONG-BM, 3/3/15 lúc 10:04
   RSS
  11. Cộng đồng CT3-106

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   57
   Mới nhất: Ra mắt ban liên lạc lâm thời... vuhien, 5/3/15 lúc 15:27
   RSS
  12. Cộng đồng CT3-107

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   11
   RSS
  13. Cộng đồng CT4-108

   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   37
   RSS
  14. Cộng đồng sàn thương mại

   Nơi trảo đổi thông tin của cộng đồng sàn thương mại
   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   25
   Mới nhất: Mô hình nào cho TTTM Usilk... Khangde, 24/1/15
   RSS
  1. Hoàn thiện căn hộ

   là nơi trao đổi, thảo luận về tất cả những vấn đề quá trình hoàn thiện căn hộ của cư dân
   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   19
   RSS
  2. Góc thư giãn

   Đề tài thảo luận:
   10
   Bài viết:
   19
   RSS
  3. Giới thiệu sản phẩm dịch vụ cho cư dân

   Thảo luận về tất cả những vấn đề liên quan như mua, bán, hoàn thiện căn hộ, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ liên quan giúp bà con trong quá trình hoàn thiện căn hộ
   Đề tài thảo luận:
   13
   Bài viết:
   47
   RSS